Algemene voorwaarden Online cursus

Peer to Peer Works
Nicole van Leeuwen
KvK 83195572

1. Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor deelnemer.

2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.

4. Opdrachtnemer komt een inspanningsverplichting toe. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door deelnemer gewenste resultaat. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.

5. Voor het geven van een cursus maakt opdrachtnemer gebruik van een platform van een derde. Opdrachtnemer kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

6. Opdrachtnemer heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.

7. Opdrachtnemer heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft deelnemer nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

8. Deelnemer krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is deelnemer niet toegestaan om binnen 12 kalendermaanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.

9. Deelnemer mag tijdens de cursus screenshots maken, wanneer deze enkel voor social media worden gebruikt, opdrachtnemer hier vooraf toestemming voor heeft gegeven en zij hierin wordt vermeld.

10. De geleverde informatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.

11. Deelnemer mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Opdrachtnemer is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.

12. Opdrachtnemer kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de overeenkomst. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie.